Корзина
40 отзывов
+38(067)748-94-96
Производители
Контакты
Юридическая консультация Адвокат Киев — 20 лет судебной практики
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
+380677489496
+380949265792
+380443618792
Адвокат Киев
УкраинаКиевработаем во всех районах Киева - прием в офисах и выезд адвокатов
648-578-883
advokatkieva
Карта

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СУДОВИЙ ЗБІР»

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СУДОВИЙ ЗБІР»

СУДОВИЙ ЗБІР

Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Судовий збір — збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат.

**Платники судового збору** — громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи — підприємці, які звертаються до суду.
**Судовий збір справляється**:

за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;

за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;

за видачу судами документів.

### Судовий збір не справляється:

1) заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;

2) заяви про скасування судового наказу;

3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;

4) заяви про поворот виконання судового рішення;

5) заяви про винесення додаткового судового рішення;

6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки;

7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;

11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;

12) заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;

14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.

Розміри ставок судового збору

1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, — у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

2. Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:


Найменування документа і дії, Ставка судового збору
за яку справляється судовий збір

————————————————+———————————————–
1. За подання до суду: |
————————————————+———————————————–
1) позовної заяви майнового |1 відсоток ціни позову, але не
характеру |менше 0,2 розміру мінімальної

|заробітної плати та не більше

|3 розмірів мінімальної

|заробітної плати

————————————————+———————————————–
2) позовної заяви немайнового |0,1 розміру мінімальної
характеру |заробітної плати
————————————————+———————————————–
3) позовної заяви: |
————————————————+———————————————–
про розірвання шлюбу |0,1 розміру мінімальної

|заробітної плати

————————————————+———————————————–
про поділ майна при розірванні |1 відсоток ціни позову, але не
шлюбу |менше 0,2 розміру мінімальної

|заробітної плати та не більше

|3 розмірів мінімальної

|заробітної плати

————————————————+———————————————–
4) заяви про видачу судового |50 відсотків ставки, що
наказу |визначається з оспорюваної суми

|у разі звернення до суду з

|позовом у порядку позовного

|провадження

————————————————+———————————————–
5) заяви у справах окремого |0,1 розміру мінімальної
провадження |заробітної плати
————————————————+———————————————–
6) позовної заяви про захист |
честі та гідності фізичної |
особи, ділової репутації |
фізичної або юридичної особи, а |
саме: |
————————————————+———————————————–
позовної заяви немайнового |0,2 розміру мінімальної
характеру |заробітної плати
————————————————+———————————————–
позовної заяви про відшкодування|визначається з урахуванням ціни
моральної шкоди |позову, що встановлюється

|згідно з підпунктом 1 цього

|пункту

————————————————+———————————————–
7) заяви про перегляд заочного |0,1 розміру мінімальної
рішення |заробітної плати
————————————————+———————————————–
8) апеляційної скарги на рішення|50 відсотків ставки, що
суду, заяви про приєднання до |підлягає сплаті при поданні
апеляційної скарги на рішення |позовної заяви, іншої заяви і
суду |скарги, а у разі подання

|позовної заяви майнового

|характеру — 50 відсотків

|ставки, обчисленої виходячи з

|оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
9) касаційної скарги на рішення |70 відсотків ставки, що
суду, заяви про приєднання до |підлягає сплаті при поданні
касаційної скарги на рішення |позовної заяви, іншої заяви і
суду |скарги, а у разі подання

|позовної заяви майнового

|характеру — 70 відсотків

|ставки, обчисленої виходячи з

|оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
10) заяви про перегляд судового |50 відсотків ставки, що
рішення у зв'язку з |підлягає сплаті при поданні
нововиявленими обставинами |позовної заяви, іншої заяви і

|скарги, а у разі подання

|позовної заяви майнового

|характеру — 50 відсотків

|ставки, обчисленої виходячи з

|оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
11) заяви про перегляд судових |70 відсотків ставки, що
рішень Верховним Судом України |підлягає сплаті при поданні

|позовної заяви, іншої заяви і

|скарги, а у разі подання

|позовної заяви майнового

|характеру — 70 відсотків

|ставки, обчисленої виходячи з

|оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
12) апеляційної скарги на |50 відсотків ставки, що
судовий наказ |підлягає сплаті за подання

|заяви про видачу судового

|наказу в наказному провадженні

————————————————+———————————————–
13) заяви про забезпечення |0,1 розміру мінімальної
доказів або позову |заробітної плати
————————————————+———————————————–
14) апеляційної і касаційної |0,1 розміру мінімальної
скарги на ухвалу суду, заяви про|заробітної плати
приєднання до апеляційної чи |
касаційної скарги на ухвалу суду|
————————————————+———————————————–
15) заяви про скасування рішення|0,5 розміру мінімальної
третейського суду |заробітної плати
————————————————+———————————————–
16) заяви про видачу виконавчого|0,2 розміру мінімальної
листа на примусове виконання |заробітної плати
рішення третейського суду |
————————————————+———————————————–
17) заяви про видачу виконавчого|0,1 розміру мінімальної
документа на підставі рішення |заробітної плати
іноземного суду |
————————————————+———————————————–
2. За подання до господарського |
суду: |
————————————————+———————————————–
1) позовної заяви майнового |2 відсотки ціни позову, але не
характеру |менше 1,5 розміру мінімальної

|заробітної плати та не більше

|60 розмірів мінімальних

|заробітних плат

————————————————+———————————————–
2) позовної заяви немайнового |1 розмір мінімальної заробітної
характеру |плати
————————————————+———————————————–
3) заяви про вжиття запобіжних |1,5 розміру мінімальної
заходів та забезпечення позову |заробітної плати
————————————————+———————————————–
4) апеляційної скарги на рішення|50 відсотків ставки, що
суду |підлягає сплаті при поданні

|позовної заяви, а у разі

|подання позовної заяви

|майнового характеру — 50

|відсотків ставки, обчисленої

|виходячи з оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
5) касаційної скарги на рішення |70 відсотків ставки, що
суду |підлягає сплаті при поданні

|позовної заяви, а у разі

|подання позовної заяви

|майнового характеру — 50

|відсотків ставки, обчисленої

|виходячи з оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
6) заяви про перегляд судового |50 відсотків ставки, що
рішення у зв'язку з |підлягає сплаті при поданні
нововиявленими обставинами |позовної заяви, а у разі

|подання позовної заяви

|майнового характеру — 50

|відсотків ставки, обчисленої

|виходячи з оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
7) заяви про перегляд судових |70 відсотків ставки, що
рішень Верховним Судом України |підлягає сплаті при поданні

|позовної заяви, а у разі

|подання позовної заяви

|майнового характеру — 50

|відсотків ставки, обчисленої

|виходячи з оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
8) апеляційної і касаційної |0,5 розміру мінімальної
скарги на ухвалу суду |заробітної плати
————————————————+———————————————–
9) заяви про скасування рішення |2 розміри мінімальної
третейського суду |заробітної плати
————————————————+———————————————–
10) заяви про видачу виконавчого|1,5 розміру мінімальної
документа на примусове виконання|заробітної плати
рішення третейського суду |
————————————————+———————————————–
11) заяви про видачу виконавчого|2 розміри мінімальної
документа на підставі рішення |заробітної плати
іноземного суду |
————————————————+———————————————–
3. За подання до |
адміністративного суду: |
————————————————+———————————————–
1) адміністративного позову: |
————————————————+———————————————–
майнового характеру |1 відсоток розміру майнових

|вимог, але не менше 0,1 розміру

|мінімальної заробітної плати та

|не більше

|2 розмірів мінімальних

|заробітних плат

————————————————+———————————————–
немайнового характеру |0,03 розміру мінімальної

|заробітної плати

————————————————+———————————————–
2) апеляційної скарги на рішення|50 відсотків ставки, що
суду, заяви про приєднання до |підлягає сплаті при поданні
апеляційної скарги на рішення |позовної заяви, а у разі
суду |подання позовної заяви

|майнового характеру — 50

|відсотків ставки, обчисленої

|виходячи з оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
3) касаційної скарги на рішення |70 відсотків ставки, що
суду, заяви про приєднання до |підлягає сплаті при поданні
касаційної скарги на рішення |позовної заяви, а у разі
суду |подання позовної заяви

|майнового характеру — 70

|відсотків ставки, обчисленої

|виходячи з оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
4) заяви про перегляд судового |50 відсотків ставки, що
рішення у зв'язку з |підлягає сплаті при поданні
нововиявленими обставинами |позовної заяви, а у разі

|подання позовної заяви

|майнового характеру — 50

|відсотків ставки, обчисленої

|виходячи з оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
5) заяви про перегляд судових |70 відсотків ставки, що
рішень Верховним Судом України |підлягає сплаті при поданні

|позовної заяви, а у разі

|подання позовної заяви

|майнового характеру — 70

|відсотків ставки, обчисленої

|виходячи з оспорюваної суми

————————————————+———————————————–
6) апеляційної і касаційної |0,05 розміру мінімальної
скарг на ухвалу суду, заяви про |заробітної плати
приєднання до апеляційної чи |
касаційної скарги на ухвалу суду|
————————————————+———————————————–
7) заяви про забезпечення |0,1 розміру мінімальної
доказів або позову |заробітної плати
————————————————+———————————————–
8) заяви про видачу виконавчого |0,1 розміру мінімальної
документа на підставі рішення |заробітної плати
іноземного суду |
————————————————+———————————————–
4. За видачу судами документів: |
————————————————+———————————————–
1) за повторну видачу копії |1 гривня за кожний аркуш копії
судового рішення |
————————————————+———————————————–
2) за видачу дубліката судового |3 гривні
наказу та виконавчого листа |
————————————————+———————————————–
3) за роздрукування технічного |5 гривень за кожний аркуш
запису судового засідання |тексту на папері формату А4
————————————————+———————————————–
4) за видачу в електронному |15 гривень
вигляді копії технічного запису |
судового засідання |
————————————————+———————————————–
5) за виготовлення копії |1 гривня за кожний аркуш копії
судового рішення у разі, якщо |
особа, яка не бере (не брала) |
участі у справі, якщо судове |
рішення безпосередньо стосується|
її прав, свобод, інтересів чи |
обов'язків, звертається до |
апарату відповідного суду з |
письмовою заявою про |
виготовлення такої копії згідно |
із Законом України «Про доступ |
до судових рішень» ( 3262-15). |

Пільги щодо сплати судового збору

Від сплати судового збору звільняються:

1) позивачі — за подання позовів про стягнення заробітної

плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають
із трудових правовідносин;

2) позивачі — за подання позовів про відшкодування шкоди,

заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також
смертю фізичної особи;

3) позивачі — за подання позовів про стягнення аліментів;

4) позивачі — за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з

виплатою компенсації, поверненням майна, або за подання позовів
щодо спорів, пов'язаних з відшкодуванням його вартості громадянам,
реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію
жертв політичних репресій на Україні» ( 962-12);

5) особи, які страждають на психічні розлади, та їх

представники — за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з
розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи
під час надання психіатричної допомоги;

6) позивачі — за подання позовів про відшкодування

матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину;

7) державні органи, підприємства, установи, організації,

громадські організації та громадяни, які звернулися у випадках,
передбачених законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав
та інтересів інших осіб, а також споживачі — за позовами, що
пов'язані з порушенням їхніх прав;

8) інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів

(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до
них у встановленому порядку особи;

9) інваліди I та II груп, законні представники

дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп;

10) позивачі — громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

11) органи прокуратури — при здійсненні представництва

інтересів громадян або держави в суді;

12) Антимонопольний комітет України та його територіальні

відділення у справах, що вирішуються на підставі законодавства про
захист економічної конкуренції та законодавства про здійснення
державних закупівель;

13) Міністерство юстиції України — за подання позовів про

відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України
внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини,
постановлених проти України;

14) позивачі — за подання позовів про уточнення списку

виборців;

15) органи виконавчої влади та органи місцевого

самоврядування — за подання позовів щодо спорів, пов'язаних з
відчуженням земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що
на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

16) військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти,

які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і
проходять службу у військовому резерві, — за подання позовів,
пов'язаних з виконанням військового обов'язку;

17) позивачі — за подання позовів про відшкодування збитків,

завданих внаслідок неповернення у строки, передбачені договорами
або установчими документами, грошових та майнових внесків,
залучених до акціонерних товариств, банків, кредитних установ,
довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кошти та
майно громадян;

18) Пенсійний фонд України та його органи; органи Фонду

загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
соціального захисту інвалідів і його відділення;

19) громадські організації інвалідів (спілки та інші

об'єднання громадських організацій інвалідів), їх підприємства,
установи та організації, громадські організації ветеранів, їх
підприємства, установи та організації — за подання позовів, з
якими вони звертаються до суду;

20) органи праці та соціального захисту населення — за

подання позовів щодо призначення і виплати всіх видів державної
соціальної допомоги, компенсації, виплат та доплат, установлених
законодавством.

Стаття 6. Порядок сплати судового збору

1. Судовий збір перераховується у безготівковій або

готівковій формі виключно через установи банків чи відділення
зв'язку.

За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній

валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням
офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого
Національним банком України на день сплати.

2. У разі якщо судовий збір сплачується за подання позовної

заяви до суду в розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а
встановлена при цьому позивачем ціна позову не відповідає дійсній
вартості спірного майна або якщо на день подання позову неможливо
встановити точну його ціну, розмір судового збору попередньо
визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з
поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни
позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.

У разі якщо розмір позовних вимог збільшено або пред'явлено

нові позовні вимоги, недоплачену суму судового збору необхідно
сплатити до звернення до суду з відповідною заявою. У разі
зменшення розміру позовних вимог питання щодо повернення суми
судового збору вирішується відповідно до статті 7 цього Закону.

У разі якщо позовну заяву подано після подання заяви про

вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або
позову, розмір судового збору зменшується на розмір судового
збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів
чи заяви про забезпечення доказів або позову.

3. За подання позовної заяви, що має одночасно майновий і

немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками,
встановленими для позовних заяв майнового та немайнового
характеру.

За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним

поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за
поділ майна.

4. За повторно подані позови, що раніше були залишені без

розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах. У разі
якщо сума судового збору підлягала поверненню у зв'язку із
залишенням позову без розгляду, але не була повернута, до повторно
поданого позову додається первісний документ про сплату судового
збору.

5. За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про

вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами
судовий збір справляється на загальних підставах.

У разі вибуття із справи позивача судовий збір сплачується

його правонаступником, якщо збір не був сплачений.

У разі роз'єднання судом позовних вимог судовий збір,

сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок не
здійснюється. Після роз'єднання судом позовних вимог судовий збір
повторно не сплачується.

6. У разі якщо позов подається одночасно кількома позивачами

до одного або кількох відповідачів, судовий збір обчислюється з
урахуванням загальної суми позову і сплачується кожним позивачем
пропорційно долі поданих кожним з них вимог окремим платіжним
документом.

Судовий збір справляється з урахуванням загальної суми позову

також у разі:

подання позову одним позивачем до кількох відповідачів;

об'єднання суддею в одне провадження кількох однорідних

позовних вимог.

7. Розподіл судового збору між сторонами та перевірка повноти

сплати судового збору здійснюються відповідно до процесуального
законодавства.

Стаття 7. Повернення судового збору

1. Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду

в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового

збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків,

якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з
повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням);

5) закриття провадження у справі.

2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї

статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в
інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, —
повністю.

3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в

порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із
забезпечення реалізації державної фінансової політики.

Стаття 8. Відстрочення та розстрочення сплати судового збору,

зменшення його розміру або звільнення

від його сплати

1. Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою

відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк,
але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі.

2. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від

його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Стаття 9. Зарахування судового збору до Державного

бюджету України

1. Судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та

зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

2. Кошти судового збору спрямовуються на забезпечення

здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів,
включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової
інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних
локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу,
придбання та обслуговування комп'ютерної і
копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного
цифрового підпису та інше.
facebook twitter

http://advokat-kieva.com.ua

Другие статьи